startup και covid 19

startup και covid 19

Πώς μπορούν οι startup και οι ΜΜΕ να μειώσουν το κόστος κατά την κρίση του COVID-19;

Tο ξέσπασμα του coronavirus προκάλεσε μια παγκόσμια οικονομική ύφεση, αναγκάζοντας τόσο τις μικρές όσο και τις μεγάλες εταιρείες να βρουν τρόπους να επιβιώσουν. Οι startup επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ έχουν υποφέρει περισσότερο λόγω έλλειψης πόρων, περιορισμένου αριθμού προμηθευτών και χαμηλότερων εσόδων.

Το Γραφείο Απογραφής των ΗΠΑ διενήργησε έρευνα για την εκτίμηση της επίδρασης του COVID-19 στις μικρές επιχειρήσεις. Οι αναλυτές διαπίστωσαν ότι το 75,4% των συμμετεχουσών εταιρειών παρουσίασαν μεγάλη (30,9%) ή μέτρια (44,5%) αρνητική επίδραση από την πανδημία.

Σχεδόν το 44% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 6 μήνες για να επιστρέψουν στο φυσιολογικό επίπεδο των επιχειρήσεων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι startup επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ επιδιώκουν εύλογα να μειώσουν το κόστος και να ανακτήσουν το συντομότερο δυνατό.

Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε ποια μέτρα θα μπορούσαν να βοηθήσουν την εταιρεία σας να παραμείνει σε λειτουργία.

Μην ξεχνάτε: Αν και η εταιρεία σας αντιμετωπίζει αρνητικό αντίκτυπο από μια οικονομική ύφεση, θυμηθείτε ότι πολλές παγκοσμίου φήμης νεοσύστατες εταιρείες ιδρύθηκαν κατά τη διάρκεια ή μετά την οικονομική κρίση, συμπεριλαμβανομένων των Dropbox, Airbnb, Pinterest, WhatsApp και Uber.

Έτσι, μην απογοητεύεστε και αναλύστε την υπάρχουσα αγορά και ορίστε ευκαιρίες για να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

1. Προσδιορίστε πώς μια οικονομική κρίση επηρεάζει τον προϋπολογισμό σας

Για να προετοιμάσετε μια στρατηγική ελαχιστοποίησης του κόστους, θα πρέπει να κάνετε μια εκτίμηση των εξόδων της εταιρείας – είτε σταθερή είτε μεταβλητή – λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά έσοδα.

Αναλύστε οικονομικές μετρήσεις όπως υπηρεσίες επί πληρωμή, περιθωριοποίηση προϊόντων, υπόλοιπο λογαριασμού, κερδοφορία.

Θα πρέπει επίσης να εκτιμήσετε την πίεση που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι πελάτες, οι συνεργάτες, οι πωλητές και οι εργολάβοι σας.

Ένα business plan είναι παντού και πάντα αναγκαίο

2. Σχεδιάστε στρατηγικές για διαφορετικές περιόδους

Είναι δύσκολο να προβλέψουμε πόσο καιρό θα διαρκέσει η πανδημία, επομένως μια εταιρεία θα πρέπει να δημιουργήσει στρατηγικές για διαφορετικές περιόδους, π.χ. 3 μήνες / 6 μήνες / 12 μήνες.

Στη συνέχεια, οι αναλυτές θα πρέπει να συμπεριλάβουν αυτό το μέρος σε ένα σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας για τις ΜΜΕ να δουν ένα σημείο εκκίνησης και να απεικονίσουν πιθανά σενάρια.

Σε περίπτωση που σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε βραχυπρόθεσμα ζητήματα, μπορείτε να μειώσετε τα μεταβλητά έξοδα που ενδέχεται να περιλαμβάνουν διαχείριση γραφείων, επαγγελματικά ταξίδια, πρόσληψη κ.λπ. και επαναδιαπραγμάτευση σταθερών δαπανών, όπως πληρωμές ενοικίων και συμβάσεις μίσθωσης εξοπλισμού.

Ένα παράδειγμα επαναδιαμόρφωσης της διαδικασίας είναι η παροχή διαδικτυακής υποστήριξης πελατών (π.χ. μέσω λογισμικού διασκέψεων βίντεο, chatbots, κινητών ή διαδικτυακών εφαρμογών) αντί για προσωπικές επισκέψεις.

Εάν δεν διαθέτετε ιστότοπο, θα μπορούσατε να κατασκευάσετε μια ιστοσελίδα  ή μια εφαρμογή για κινητές συσκευές για την παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

Αυτό θα σας επιτρέψει να προσεγγίσετε το κοινό σας μέσω των τεχνολογικών συσκευών τους, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενίσχυση των πωλήσεων και στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών.

«Οι εταιρείες πρέπει να αναρωτηθούν αν έχουν τη σωστή αλυσίδα εφοδιασμού και ευελιξία για να αντέξουν μια τρίμηνη διακοπή.» – Ignatius Tong, EY Asia-Pacific Leader, EY-Parthenon

 

3. Προετοιμάστε ένα πρόγραμμα ανάκαμψης επιχειρήσεων

Κατά τη δημιουργία ενός σχεδίου ανάκαμψης επιχειρήσεων, θα μπορούσατε να αναθεωρήσετε παλαιότερες στρατηγικές για να προσαρμοστείτε σε νέες συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

Ορίστε τις ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας – προϋπολογισμούς, υπαλλήλους, έσοδα, προμηθευτές, τεχνολογία κ.λπ. – που πρέπει να συνεχίσετε να εργάζεστε.

Προσδιορίστε μια βραχυπρόθεσμη κεφαλαιακή ζήτηση για να ξεπεράσετε την κρίση. Με βάση την ανάλυση, ίσως χρειαστεί να λάβετε πιστωτική υποστήριξη από τράπεζες ή να προσελκύσετε επενδύσεις.

Μάθετε εάν υπάρχουν άμεσες επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις ή φορολογικές απαλλαγές από την κυβέρνηση στη χώρα ή την πόλη σας, παρακολουθήστε τη διαθεσιμότητά τους.

Για παράδειγμα, η χώρα μας αλλά και χώρες όπως η  Γαλλία ανέπτυξε ένα ταμείο αλληλεγγύης για να βοηθήσει τις μικροεπιχειρήσεις στην επίλυση προβλημάτων ταμειακών ροών και το Ηνωμένο Βασίλειο αύξησε τις επιδοτήσεις σε μικρές εταιρείες που δικαιούνται ανακούφιση από τις μικρές επιχειρήσεις από 3000 σε 10.000.

Αναλύστε τις τρέχουσες διαδικασίες πωλήσεων και μάρκετινγκ για αναδιάρθρωση.

Τι μπορεί να βελτιωθεί ή να αυτοματοποιηθεί;

Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να επωφεληθείτε από τη χρήση ενός συστήματος CRM για την παρακολούθηση δυνητικών πελατών, επαφών πελατών και πληρωμών.

Με μια εφαρμογή CRM, μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλά αιτήματα, να συγκεντρώνετε δεδομένα, να διατηρείτε σχέσεις με υπάρχοντες και πιθανούς πελάτες.

Ελάτε σε επαφή με τους πελάτες σας για να μάθετε τις προσδοκίες τους, να τους ενημερώσετε για αλλαγές στις λειτουργίες σας, να δείξετε στους χρήστες την υποστήριξή σας, καθώς και να τους ενημερώσετε για μετοχές, εκπτώσεις, ειδικές προσφορές κ.λπ.

Να επικοινωνείτε τακτικά με προμηθευτές και συνεργάτες για γρήγορη επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν. Για παράδειγμα, ίσως χρειαστεί να βρείτε εναλλακτικές επιλογές αλυσίδας εφοδιασμού εάν ο προμηθευτής σας δεν είναι σε θέση να παραδώσει εγκαίρως ανταλλακτικά, υλικά κ.λπ. λόγω της κρίσης COVID-19.

«Οι οργανισμοί που λειτουργούν με διαφάνεια και ανοιχτή επικοινωνία έχουν εγγενή πλεονεκτήματα όταν τα γεγονότα απαιτούν γρήγορες ενέργειες για να αντιδράσουν και να αναμορφωθούν» – Christopher Mack, EY Asia-Pacific Reshaping Results και EY Japan Restructuring Leader.

 

4. Ανάπτυξη λογισμικού και άλλες δραστηριότητες

Εάν σκέφτεστε πώς να μειώσετε το κόστος, μπορείτε να επωφεληθείτε από την εξωτερική ανάθεση και να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια μεγάλη ομάδα ειδικών σε διάφορους τομείς με χαμηλότερους μισθούς.

Για παράδειγμα, ενώ τα ωριαία κόστη των web developers / web designers στις ΗΠΑ είναι περίπου 60- 125 €, στην χώρα μας  θα βρείτε χαμηλότερες τιμές περίπου 20-40 € την ώρα. Επομένως, μπορείτε να μειώσετε τα έξοδα για την κατασκευή μιας ιστοσελίδας ή ενός ψηφιακού προϊόντος κατά περισσότερο από 65%, κερδίζοντας και το πλεονέκτημα του να μιλήσετε με μια ομάδα παραγωγής και ανάπτυξης που μιλάτε την ίδια γλώσσα.

Σύμφωνα με μια έρευνα του Clutch, έως και το 35% των 500 επιχειρήσεων των ΗΠΑ πραγματοποίησαν έρευνα σε δραστηριότητες εξωτερικής ανάθεσης, όπως λογιστική, υποστήριξη πληροφορικής και ψηφιακό μάρκετινγκ και είναι επίσης κοινό για τις startup επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ να συνεργάζονται με τρίτους κατασκευαστές για να βελτιώσουν την ποιότητα, να έχουν υψηλή πρόσβαση – εξειδικευμένες δεξιότητες και εξοικονόμηση του χρόνου των εργαζομένων για άλλες δραστηριότητες.

Εάν αποφασίσετε να δημιουργήσετε ένα eshop ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου για να μετακινήσετε την επιχείρησή σας στο διαδίκτυο, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να συνεργαστείτε με μια εταιρεία εξωτερικής ανάθεσης τεχνολογιών πληροφορικής για τη μείωση του κόστους και την αύξηση της αποτελεσματικότητας.

5. Δημιουργήστε απομακρυσμένη συνεργασία

Με τη δημιουργία απομακρυσμένης συνεργασίας, δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε ενοίκιο και άλλα κόστη για αίθουσες συνεδριάσεων , meetings κ.α. Επιπλέον, η εταιρεία σας θα παρέχει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, στο πλαίσιο ενός νέου κύματος κοροναϊού.

Για να δημιουργήσετε μια απομακρυσμένη ροή εργασίας, θα μπορούσατε: να χρησιμοποιήσετε λογισμικό διάσκεψης ήχου και βίντεο. χρησιμοποιούν εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων για ομαδική συνεργασία.

Δημιουργία KPI και προθεσμιών. παρακολούθηση της ολοκλήρωσης εργασιών σε συστήματα διαχείρισης έργων · και χρησιμοποιήστε τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας δεδομένων για να διασφαλίσετε την ασφαλή αποθήκευση και κοινή χρήση δεδομένων.

Ευκαιρίες για startup επιχειρήσεις και ΜΜΕ

Μια στρατηγική ελαχιστοποίησης κόστους σημαίνει γενικά τη μείωση των δαπανών, αλλά η αυτοματοποίηση και η βελτιστοποίηση της ροής εργασίας είναι εκείνοι οι παράγοντες που μπορούν να σας επιτρέψουν να αυξήσετε τα έσοδα.

Είτε αυξημένα έσοδα έναντι δαπανών είτε μείωση κόστους = περισσότερα κεφάλαια.

Για παράδειγμα, μπορείτε να ξεκινήσετε μια εφαρμογή για κινητά για παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών (δείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια εφαρμογή για κινητά εδώ) ή να ενσωματώσετε ένα απλό chatbot βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη στον ιστότοπό σας για να απαντήσετε σε κοινές ερωτήσεις, να μειώσετε τον χρόνο αναμονής και να επεξεργαστείτε γρήγορα εκατοντάδες μηνύματα χωρίς ανθρώπινα λάθη.

Στην πραγματικότητα, το Διαδίκτυο είναι ο μόνος βασιλιάς κατά τη διάρκεια μερικών και πλήρων κλειδαριών. Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, οι εφαρμογές για προπονήσεις στο σπίτι, τα καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου, το λογισμικό ήχου και βιντεοδιάσκεψης παρουσίασαν ραγδαία ανάπτυξη λόγω του COVID-19.

«Ενώ θα υπάρξει μεγάλη οικονομική εξάρθρωση που επηρεάζει τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες, ειδικά για τις επιχειρήσεις απευθείας προς τους καταναλωτές. Οι άνθρωποι καταφεύγουν στο σπίτι και στο διαδίκτυο πολύ. Εάν πουλάτε κάτι που θα κάνει τη ζωή τους καλύτερη κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, υπάρχουν ευκαιρίες. ” – Dan Rosen, Διευθύνων Σύμβουλος και πρόεδρος της Dan Rosen & Associates, μια εταιρεία επενδύσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνολογίας πρώιμου σταδίου.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να ξεπεράσετε μια οικονομική κρίση ή θέλετε να δημιουργήσετε μια ψηφιακή επιχειρηματική στρατηγική, ή είστε στην διαδικασία ίδρυσης startup στην Ελλάδα επικοινωνήστε με την ομάδα της DreamWeaver.Gr καλώντας μας στο 210 74 84 84 5 και στο email s at dreamweaver dot gr

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα και  θα ανακαλύψουμε μαζί τις ιδιαίτερες ανάγκες σας και λύσεις για αυτές.

Μέχρι τότε

Μείνετε αισιόδοξοι, μείνετε υγιείς.

Rate this post
Close Popup