DreamWeaver.Gr

Δεν βιοπορίζουμε απλά από το διαδίκτυο. Πιστεύουμε σε αυτό

Δημιουργία ιστοσελίδας μόνος μου March 7, 2019

Δημιουργία ιστοσελίδας μόνος μου με wordpress Κεφάλαιο 4 Δημιουργία κατηγοριών και ετικετών Στα τελε...

περισσότερα...
Κατασκευή ιστοσελίδας με wordpress February 25, 2019

Κατασκευή ιστοσελίδας με wordpress Κεφάλαιο 2 Εύρεση και εγκατάσταση ενός θέματος Στα τελευταία μας...

περισσότερα...

Σεμινάρια GDPR | Σεμινάριο GDPR

Σεμινάριο elearning: gdpr

Σεμινάριο GDPR

Με μεγάλη μας χαρά και υπερηφάνεια παρουσιάζουμε το σεμινάριο gdpr το οποίο διοργανώνουμε σε αποκλειστική συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση Τεχνολογιών Διαδικτύου – Html.Gr.

Το σεμινάριο gdpr είναι self paced κάτι που σημαίνει ότι αγοράζοντας το σεμινάριο κατεβάζετε το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό , ελέγχεται τον ευατό σας μέσα από το σύστημα ερωτήσεων και απαντήσεων το οποίο το συνοδεύει και λαμβάνετε την σχετική βεβαίωση παρακολούθησης σπουδών .

Μια βεβαίωση που θα λάβετε σε ηλεκτρονική μορφή αλλά και σε έντυπη περγαμηνή αν το επιθυμείτε και η οποία βεβαιώνει την επάρκεια σας στο αντικείμενο. Μπορείτε να δείτε υπόδειγμα εδώ

Η Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση τεχνολογιών διαδικτύου – Html.Gr δεν είναι ένας ακόμη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός. Η στενή τους συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ,  τα Πανεπιστήμια Αιγαίου, ΕΜΠ , Πειραιώς και ΕΑΠ τους έχει επιτρέψει να οργανώσουν την βεβαίωση επαγγελματικών κλάδων όπως αυτού των Δικαστικών Επιμελητών και πλήθος άλλων.

Στόχος του σεμιναρίου gdpr είναι η βελτίωση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής πορείας των σπουδαστών του και αφορά το αντικείμενο του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR data protection officer – υπεύθυνου προστασίας δεδομένων και όσων φιλοδοξούν να ασκήσουν σχετικά καθήκοντα.

Σεμινάριο GDPR

σεμινάρια gdpr elearning

Σύμφωνα με το Ν.3839/2010 και το προεδρικό διάταγμα 152/240-ΦΕΚ5/11/2013-4107 μόνο τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από δημόσιο φορέα είναι αναγνωρισμένα.

Το πρόγραμμα αυτό είναι από τους καλύτερους συνδυασμούς ποιότητας, χρόνου και τιμής στα πιστοποιημένα σεμινάρια gdpr / e-learning γιατί διαθέτει το κύρος μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης.

Όλα αυτά σε συνδυασμό με την τιμή των 50 ευρώ (τιμή χωρίς ΦΠΑ) που περιλαμβάνει τόσο το εκπαιδευτικό υλικό , την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης και την αποστολή της στον χώρο σας.

Αν πρόκειται για εταιρεία που απλά επιθυμεί να διασφαλιστεί από πιθανό έλεγχο GDPR και με την αγορά δυο βεβαιώσεων και άνω παρέχουμε και βεβαίωση τήρησης εκπαιδευτικής πολιτικής για την επιχείρηση και το προσωπικό σας υπόδειγμα της οποίας μπορείτε να δείτε εδώ (υπόδειγμα βεβαίωσης)

σεμινάριο gdpr

Διδακτικές ενότητες του Σεμιναρίου GDPR

Ακολούθως μπορείτε να δείτε τις διδακτικές ενότητες ενώ μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας  καλώντας μας στο 210 77 13 284 και σύντομα και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης για την Αξιοποίηση Τεχνολογιών Διαδικτύου www.html.gr και να πάρετε περισσότερες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων

Σκοπός της πρώτης διδακτικής ενότητας είναι να μάθει ο εκπαιδευόμενος τι είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων ( General Data Protection Regulation – gdpr), που εφαρμόζεται και ποιους αφορά. Νομικό πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια όργανα είναι αρμόδια για την τήρηση και εφαρμογή αυτού.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Δικαιώματα για τους πολίτες

Στην δεύτερη ενότητα ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει ποια δικαιώματα των πολιτών προστατεύονται από τον Κανονισμό. Ποιες είναι οι πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνει ένας πολίτης όταν παρέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Πρόσβαση πολιτών στα δεδομένα μου προσωπικού χαρακτήρα που διαθέτει μια εταιρεία, καθώς και δικαιώματα επι αυτών των δεδομένων. Στα δικαιώματα περιλαμβάνεται η διαγραφή, τροποποίηση, η διακοπή επεξεργασίας και ο περιορισμός της επεξεργασίας. Ποιες ενέργειες έχει δικαίωμα να κάνει ο πολίτης για να προστατευτεί, για να κινηθεί νομικά ή για να ζητήσει αποζημίωση. Με ποιους φορείς μπορεί να συνεργαστεί.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ορολογία

Ο κύριος σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει την ορολογία που αφορά το  Γενικό Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων. Περιλαμβάνονται νέοι όροι και νέες λέξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο στη νομοθεσία όσο και στις οδηγίες εφαρμογής αυτής. Η ορολογία αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την κατανόηση και την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων..

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Συμβατότητα επιχειρήσεων και οργανισμών

Σε αυτή την ενότητα ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει τι είδους δεδομένα και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από μια εταιρεία ή οργανισμό. Ποιο το χρονικό δικαίωμα για το οποίο δικαιούται να φυλάσσει τα δεδομένα και ποια υποχρέωση έχει σχετικά με την ενημέρωση αυτών. Τι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται κατά τη συλλογή των δεδομένων. Προϋποθέσεις για να είναι έγκυρη η συγκατάθεση. Απόσυρση συγκατάθεσης. Πως ορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Προϋποθέσεις Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Πως ορίζονται τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τι ιδιαιτερότητες υπάρχουν όσον αφορά τα δεδομένα παιδιών. Χρήση δεδομένων που έχουν παρασχεθεί από τρίτο για εμπορική προώθηση. Τι είναι η παραβίαση δεδομένων και τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ( DataProtection Officer)

Στην πέμπτη ενότητα ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει τι είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων. Πότε είναι υποχρεωμένη μια εταιρεία να διαθέτει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Προϋποθέσεις διορισμού νέου Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων. Προσόντα διορισμού του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων. Δημοσιοποίηση και ανακοίνωση των στοιχείων του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Περιγραφή της θέσης του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων.  (Data Protection Officer)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και τα γνωρίσματα της θέσης του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων καθώς και τις ενέργειες που είναι υποχρεωμένος να κάνει. Στις ενέργειες περιλαμβάνεται η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, η λογοδοσία και η ετήσια έκθεση. Πρόσβαση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων σε δεδομένα που αφορούν το προσωπικό και τον τεχνικό εξοπλισμό. Ποια ενδείκνυται να είναι η δεοντολογική συμπεριφορά του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων και ποιες οι κατευθύνσεις για τη σύγκρουση συμφερόντων. Πως μπορεί να επιτευχθεί η εμπιστευτικότητα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Καθήκοντα του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (Data Protection Officer )

Η νομοθεσία καθορίζει τα καθήκοντα του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων. Καθήκον του ΥΠΔ είναι να έχει ενημερωτικό και συμβουλευτικό ρόλο και να παρακολουθεί τη συμμόρφωση της εταιρείας ή οργανισμού με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων. Τι είναι η εκτίμηση αντικτύπου και πως πραγματοποιείται. Πως γίνεται η συνεργασία και η διαβούλευση με την εποπτική αρχή.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Ειδικά θέματα που αφορούν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και δημόσια διοίκηση

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων που αφορούν δυο μεγάλες κατηγορίες: τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση. Ποιες εξαιρέσεις εφαρμογής του GDPR αφορούν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Πώς μπορεί ο ιδιοκτήτης επιχείρησης να αποδείξει ότι η εταιρεία του έχει συμμορφωθεί με τον κανονισμό GDPR. Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα σημεία του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων που χρειάζεται να γνωρίζει κάθε δημόσια διοίκηση. Πώς ενδείκνυται να γίνεται η διεκπεραίωση αιτημάτων φυσικών προσώπων. Επιπτώσεις και συνέπειες όταν μια δημόσια διοίκηση δεν συμβαδίζει με τις αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Πως επηρεάζει ο Κανονισμός τις ιστοσελίδες και τα ηλεκτρονικά καταστήματα

Η συλλογή δεδομένων μέσω των εταιρικών ιστοτόπων είναι μια συνηθισμένη πολιτική όλων των εταιρειών τα τελευταία χρόνια. Σε αυτή την ενότητα ο εκπαιδευόμενος ενημερώνεται για τους κινδύνους μη συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων που προκύπτουν από την εταιρική ιστοσελίδα ή το ηλεκτρονικό κατάστημα.  Μαθαίνει να αναγνωρίζει τους κινδύνους που αφορούν τις ιστοσελίδες και τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση κινδύνων που αφορούν τα cookies καθώς και τις φόρμες υποβολής.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Βήματα για συμμόρφωση της ιστοσελίδας  σας σύμφωνα με τον Κανονισμό

Σε αυτή την ενότητα ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει τρόπους για συμμόρφωση μιας ιστοσελίδας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Οι τρόποι αυτοί περιλαμβάνουν τη βελτίωση της πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων, την εκκαθάριση στις λίστες της αλληλογραφίας και τον περιορισμό των δεδομένων που συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσω αιτήσεων υποβολής. Περιλαμβάνουν επίσης συμμόρφωση των plugins σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων καθώς και απαίτηση για ξεκάθαρη συγκατάθεση στην χρήση cookies.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Πως να επιτύχουμε τη συμβατότητα με τον Κανονισμό για έναν ιστότοπο κατασκευασμένο με WordPress και για ένα eshop κατασκευασμένο με OpenCart

Στην ενδέκατη ενότητα ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει τρόπους  οι οποίοι του επιτρέπουν να σιγουρευτεί ότι ένας ιστότοπος κατασκευασμένος με WordPress έχει αποκτήσει συμβατότητα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Η συμβατότητα αφορά διαδικασίες του WordPress που αφορούν εγγραφές χρηστών, σχόλια και καταχωρήσεις φόρμας επικοινωνίας. Εργαλεία ασφαλείας και πρόσθετα. Το πρόσθετο Εργαλείο Ελέγχου Ασφαλείας Λογαριασμού, Security Audit Log, και πως αυτό μπορεί να βοηθήσει να εκτελεστεί ένας έλεγχος ασφαλείας στον ιστότοπο. To αυτό και για την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου OpenCart δίνοντας έμφαση στις προιοντοκεντρικές και πωλησιακές διαδικασίες που το ξεχωρίζουν από μια πελατοκεντρική προσέγγιση όπως αυτή του WordPress

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

Η αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου γίνεται μέσω εργασίας. Ο κάθε εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει να ολοκληρώσει μια εργασία που αφορά συγκεκριμένες ενέργειες προώθησης ιστοσελίδας, τόσο on-site όσο και off-site. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης προκύπτει από το βαθμό επιτυχούς ολοκλήρωσης και τεκμηρίωσης αυτών των ενεργειών.

Τι θα αποκομίσετε από το σεμινάριο αυτό.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος «Εισαγωγή στο Γενικό κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR ) και  εφαρμογή αυτού σε ιστοσελίδες –  ηλεκτρονικά καταστήματα και σε φυσικούς χώρους επιχειρήσεων.  Κίνδυνοι και τρόποι πρόληψης. Data Protection Officer » ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

Γνωρίζει:

 • Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ποιες οι προϋποθέσεις για τη φύλαξη και επεξεργασία αυτών
 • Πότε εφαρμόζεται ο GDPR
 • Ποιες εξαιρέσεις εφαρμογής του GDPR αφορούν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • Τι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στον πελάτη κατά τη συλλογή των δεδομένων και ποιες οι προϋποθέσεις για να είναι έγκυρη η συγκατάθεση
 • Τι είναι τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η επεξεργασία αυτών
 • Τι ιδιαιτερότητες υπάρχουν όσον αφορά τα δεδομένα παιδιών
 • Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν όταν συμβεί παραβίαση δεδομένων
 • Τι είναι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, ποια τα καθήκοντα και αρμοδιότητες αυτού
 • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις διορισμού νέου dpo
 • Πότε είναι υποχρεωμένη μια εταιρεία να διαθέτει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων
 • Πότε είναι υποχρεωμένη μια εταιρεία να τηρεί αρχεία επεξεργασίας δεδομένων
 • Πότε είναι υποχρεωμένη μια εταιρεία να προβαίνει σε εκτιμήσεις επιπτώσεων της επεξεργασίας των δεδομένων.
 • Ποια είναι τα δικαιώματα φυσικών προσώπων επί των δεδομένων που συλλέγει μια εταιρεία

 

Είναι ικανός:

 • Αναγνωρίζει τους κινδύνους που αφορούν την ιστοσελίδα του ή το ηλεκτρονικό του κατάστημα.
 • Επιλέγει τα μέτρα προστασίας της ιστοσελίδας του ή του ηλεκτρονικού του καταστήματος.
 • Επιλέγει και εφαρμόζει τα μέτρα προστασίας ιστοσελίδας κατασκευασμένης με το wordpress και την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου OpenCart
 • Να αναλάβει τον ρόλο του Data Protection Officer
 • Επιλέγει κατάλληλους υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες για τις θέσεις που αφορούν τη συμμόρφωση της ιστοσελίδας του σύμφωνα με το GDPR.
 • Αποδεικνύει ότι η εταιρεία του έχει συμμορφωθεί με τον κανονισμό GDPR