Άρθρα

Πωλήσεις ηλεκτρονικό φαρμακείο 2020
,

Πωλήσεις ηλεκτρονικών φαρμακείων - 2020

Αύξηση των online αγορών στα ηλεκτρονικά φαρμακεία της τάξεως του  16,9% καταγράφθηκε στο πρώτο  εξάμηνο του 2020 με την εκτίμηση για τον συνολικό…