Άρθρα

,

Εταιρική εικόνα στο διαδίκτυο. Η συνολική εντύπωση μιας οντότητας

Η εταιρική εικόνα είναι η συνολική εντύπωση που η οντότητα προκαλεί στα μυαλά των ανθρώπων.H η εικόνα που συνδέεται με το όνομα μιας…