Google Trends and SEO

Google Trends and Search Engine Optimization

Πως το google trends μπορεί να υποβοηθήσει και να καθοδηγήσει τις seo ενέργειες σας.

H εργασία αυτή εκπονήθηκε από την κα Φενέκου Παναγιώτα στα πλαίσια του προγράμματος Ειδικός Προώθησης Ιστοσελίδων. SEO Expert που διοργάνωσε το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν. Αιγαίου σε συνεργασία με το  Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων  και την υποστήριξη της dreamweaver.gr

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

SEO – Search Engine Optimization

Keywords – Λέξεις – κλειδιά

USP – Unique Sales Proposition

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Με τις αναφορές στις έννοιες Google Trends και Search Engine Optimization, και την προστακτική ανάγκη των τελευταίων ετών και της αλματώδους ανάπτυξης του digital marketing, καθίσταται πλέον αναγκαίο οι επαγγελματίες του τομέα αυτού να υιοθετούν πρακτικές και να εξελίσσουν τις τεχνικές τους μέσα από τις οποίες θα διεκδικούν τη βέλτιστη θέση εμφάνισης του περιεχομένου τους στην πρώτη σελίδα αποτελεσμάτων της αναζήτησης του Google.

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να φανεί η συμβολή της υπηρεσίας Google Trends στη βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων και του περιεχομένου αυτών με την αναζήτηση και τη χρήση των κατάλληλων λέξεων-κλειδιά στη δημιουργία του περιεχομένου.

Περιεχόμενα

 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. 1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.. 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 4

Κ ΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ GOOGLE TRENDS. 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ “SEARCH ENGINE OPTIMIZATION”. 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – GOOGLE TRENDS ΚΑΙ SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO). 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρακτικές και τεχνικές που εφαρμόζονται μέσα από τη χρήση εργαλείων και εφαρμογών όπως το Google Trends αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων στις μηχανές αναζήτησης. Αλλά, και τη δημιουργία του περιεχομένου αυτών το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών του διαδικτύου με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Ο ανταγωνίσιμος όγκος των πληροφοριών είναι τεράστιος και διακινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Αρκεί να αναλογιστούμε την παγκόσμια χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τη χρήση των κινητών τηλεφώνων και των υπολογιστών, τις διαφημίσεις, τις μηχανές αναζήτησης, τα τραπεζικά συστήματα και τα συστήματα υγείας. Όλα αποτελούν μηχανές συλλογής και ανταλλαγής δεδομένων που διεκδικούν ένα μερίδιο στην αγορά.

Μέσα από την παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά στον τρόπο με τον οποίο η υπηρεσία του Google Trends μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Search Engine Optimization και τη δημιουργία περιεχομένου με τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μπορεί να συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στη βελτιστοποίηση του περιεχομένου κειμένου αλλά επικουρικά λόγω των ανεπαρκειών που εμφανίζει αναφορικά με την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει απολύτως ειδικευμένες ανάγκες αλλά δύναται και να οδηγήσει σε πλασματικά συμπεράσματα ως προς την ερμηνεία των τάσεων και ως αποτέλεσμα στην υιοθέτηση λαθεμένης στρατηγικής.

Κ ΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ GOOGLE TRENDS

Είναι ένα δωρεάν,  προσβάσιμο σε όλους  εργαλείο, υπηρεσία από την Google, το οποίο αναλύει έναν τεράστιο όγκο αναζητήσεων και παρέχει δεδομένα για τους όρους αναζήτησης των χρηστών, βάσει γεωγραφικών και χρονικών μοτίβων. Δεδομένα δηλαδή σχετικά με τον όγκο αναζήτησής των όρων (search volume) του χρήστη. Το Google Trends είναι πολύ-χρηστικό ενώ η Google δεν συλλέγει απλά δεδομένα αλλά παρέχει και τη δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ τους (Jun et al., 2018).

Ο κάθε χρήστης αναζητά πληροφορίες και δεδομένα για δύο λόγους κυρίως. Ο πρώτος έχει  να κάνει με τα χαρακτηριστικά των αναζητήσεων όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων από μέρους της διοίκησης ή του τμήματος μάρκετινγκ, ενώ ο δεύτερος  με την υιοθέτηση της τεχνολογίας σε τομείς που ασχολούνται με την οικονομία, την καινοτομία και γενικότερα την έρευνα και ανάπτυξη (Jun et al., 2018). Όλη αυτή η δυνατότητα χρήσης των μεγάλων όγκων δεδομένων που βρίσκεται στο Google Trends έδωσε τη δυνατότητα για μεγάλες ευκαιρίες στον τομέα του διαδικτυακού μάρκετινγκ.

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της υπηρεσίας Google Trends είναι ότι συλλέγει μεγάλο όγκο δεδομένων (big date), επεξεργάζεται τις πληροφορίες προς διευκόλυνση της ανάλυσης και στη συνέχεια, παρέχει τις πληροφορίες αυτές δωρεάν. Ως εκ τούτου, μέσω της υπηρεσίας Google Trends αναδεικνύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οι δυνατότητες και οι περιορισμοί της χρήσης των “Big Data”, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι η μηχανή αναζήτησης της Google κατέχει το 92.37% του μεριδίου αγοράς παγκοσμίως (StatCounter, 2018). Επιπλέον, οι τάσεις, που εμφανίζει η υπηρεσία Google Trends, παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη αυτών των δεδομένων στη μονάδα του χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ “SEARCH ENGINE OPTIMIZATION”.

Οι μηχανές αναζήτησης αποτελούν το βασικό εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο με ολοένα αυξανόμενο αριθμό χρηστών να έχει πρόσβαση σε αυτές και να τις χρησιμοποιεί.

Οι πληροφορίες αυτές υπάρχουν και αντλούνται από τις αναρίθμητες ιστοσελίδες που υπάρχουν δημοσιευμένες στο διαδίκτυο. Οι διαχειριστές των ιστοσελίδων αυτών, οι δημιουργοί του περιεχομένου δίνουν αγώνα προκειμένου η ιστοσελίδα τους να εμφανιστεί στα αποτελέσματα της πρώτης σελίδας των αποτελεσμάτων της εκάστοτε μηχανής αναζήτησης (Google, Bing, Yahoo!) όταν αυτή περιέχει τα αποτελέσματα της αναζήτησης που έχει κάνει ο χρήστης.

Οι δημιουργοί του περιεχομένου, συνθέτουν το κείμενό τους διατυπώνοντας πολύ προσεχτικά συγκεκριμένα ερωτήματα αναζήτησης, δίνοντας έμφαση σε πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του περιεχομένου, όπως είναι ο τίτλος, μια διακριτή φράση, λέξεις «κλειδιά», το όνομα του ιστότοπου ή του οργανισμού που τον κατέχει. Προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να αυξήσουν τις πιθανότητες να εμφανιστεί το περιεχόμενό τους στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Αντιθέτως, όταν καλούνται οι χρήστες να βρουν το περιεχόμενο τους, με τους δικούς τους όρους και ανάγκες αναζήτησης όπως γίνεται, τότε οι πιθανότητες ανεύρεσης του σωστού περιεχομένου μειώνονται και ο χρόνος που απαιτείται αυξάνεται ενώ οι προσπάθειες αναζήτησης πολλαπλασιάζονται. Οι καταναλωτές επιθυμούν χρήσιμες και σχετικές πληροφορίες ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.

Τα σωστά αποτελέσματα προβολής εξαρτώνται από το πόσο υψηλά κατατάσσεται η ιστοσελίδα ή ο ιστότοπος στις μηχανές αναζήτησης. Ως αποτέλεσμα, οι δημιουργοί του περιεχομένου θα πρέπει να προσαρμόζουν τη γραφή τους με βάση τις ανάγκες του κοινού που πραγματοποιεί τις αναζητήσεις χρησιμοποιώντας μεθόδους βελτιστοποίησης των ιστοσελίδων (SEO).

Η βελτιστοποίηση ιστοσελίδων στις μηχανές αναζήτησης (SEO) είναι η απάντηση στον τρόπο που μπορούν να επέμβουν προκειμένου να επιτυγχάνεται υψηλότερη κατάταξη στα αποτελέσματα αναζήτησης και στο τι χρειάζεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή του ιστότοπου προκειμένου να βρεθεί ευκολότερα από το χρήστη.

Για να γίνει αυτό μέσω της  βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων στοχεύει:

Α) Στα δεδομένα συμπεριφοράς των χρηστών και των ανταγωνιστών,

Β) Στις λέξεις – κλειδιά (keywords) που θα χρησιμοποιηθούν μέσα στο περιεχόμενο των κειμένων,

Γ) Σε ενέργειες που να γίνεται αναφορά του περιεχομένου τους στο περιεχόμενο ιστοσελίδων και ιστότοπων άλλων δημιουργών (backlinks).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – GOOGLE TRENDS ΚΑΙ SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)

Προτού γίνει η σύνθεση και η βελτιστοποίηση του περιεχομένου των κειμένων όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να γίνει η ανάλυση των λέξεων «κλειδιών» (keywords) που θα στοχεύουν στο επιθυμητό κοινό (niche) βάσει των αναζητήσεών τους και η στόχευση στις long tail λέξεις – κλειδιά που είναι ανταγωνιστικές.

Η υπηρεσία που προσφέρει η Google, το Google Trends, προσφέρει τη δυνατότητα αυτή. Στην αρχική σελίδα (Εικόνα 1.) αναγνωρίζουμε τη μπάρα αναζήτησης και τα αποτελέσματα που δείχνουν δείχνει τις τάσεις αναζήτησης των χρηστών βάσει δημοτικότητας αναφορικά με το χρόνο και τον τόπο. Επίσης, μπορεί να γίνει επιλογή βάσει κατηγορίας θέματος αλλά και άλλων καναλιών όπως είναι το You tube. Επίσης, υπάρχει η επιλογή να είναι η αναζήτηση ανάμεσα σε εικόνες, ειδήσεις και άλλα.

Πληκτρολογώντας την επιθυμητή λέξη – κλειδί θα έχουμε ακόμα και το ακριβές ποσοστό αύξησης του όγκου αναζήτησης της λέξης αυτής

Google Trends

Εικόνα 1.: Google TrendsHomepage.

 

Επιπροσθέτως, προσφέρει την αναζήτηση σχετικών θεμάτων (Related Topics) και ερωτημάτων (Related Queries) με τον όρο αναζήτησης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνθεση μελλοντικού περιεχομένου (Εικόνα 2. ) και συνεπώς πληροφορίες και υλικό για θέματα που αναζητούν εναλλακτικά οι χρήστες.

Οι εναλλακτικές αυτές προτάσεις περιέχουν λέξεις – κλειδιά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο περιεχόμενο για τη βελτιστοποίησή του ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστικό και ελκυστικό.

Google Trends

Εικόνα 2.: Google Trends – Related Topics & Related Queries.

 

Εξίσου σημαντική επιλογή της υπηρεσίας είναι τα αποτελέσματα που φανερώνουν την τάση γεωγραφικά, ανάλογα τη χώρα και την περιοχή (Εικόνα 3.).  Αποτελέσματα που βασίζονται στην υπηρεσία του Google Maps. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να προσδιορίσουμε το πόσο εμπορικό είναι το προϊόν ή υπηρεσία μας ανάλογα την τοποθεσία και να τμηματοποιήσουμε γεωγραφικά το κοινό (niche) που μας ενδιαφέρει. Οι ενέργειες του SEO έχουν πάει ένα επίπεδο παραπάνω σε επίπεδο “glocal”. Αναζητάμε global, στοχεύουμε local.

Google Trends

Εικόνα 3.: Google Trends – Interest by Subregion.

 

Η βασικότερη δυνατότητα όλων που σου προσφέρουν τα Google Trends, είναι η μεταβλητότητα της λέξης – κλειδί στην πάροδο του χρόνου όπως αυτή φαίνεται μέσα από κάθε σχεδιάγραμμα. Βάσει αυτού, μπορούν να γίνουν προβλέψεις με τις κατάλληλες επιλογές λέξεων και περιεχομένου.

Αυτό είναι εξαιρετικής σημασίας όταν αναζητούμε λέξεις – κλειδιά και θεματικές ενότητες αναφορικά με τους τομείς της υγείας, των οικονομικών και της ενέργειας και οι οποίοι μπορεί να παρουσιάζουν μεγάλες αλλαγές στην πάροδο του χρόνου.

Εάν οι τάσεις αυξάνουν, τότε αυξάνει και το ενδιαφέρον για μια λέξη – κλειδί. Αναζητούμε τις λέξεις – κλειδιά που θέλουμε και αναπροσαρμόζουμε τη στρατηγική μας σε επίπεδο περιεχομένου ιστοσελίδας και επιλέγουμε τις ανάλογες καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εάν πάλι οι ανάγκες μας είναι μεσοπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες και στοχεύουμε άμεσα προλαβαίνοντας την επικαιρότητα είτε ακόμα θέλουμε να καλύψουμε με το περιεχόμενό μας εποχιακά θέματα, τότε προσαρμόζουμε ανάλογα το χρονικό μοτίβο των αναζητήσεών μας αναφορικά με τις λέξεις κλειδιά.

Ως αποτέλεσμα, βελτιστοποιώντας το περιεχόμενο, τοποθετούμαστε καλύτερα στο διαδικτυακό χώρο (USP), αναπροσαρμόζουμε το brand μας μέσω των social media, και επιτυγχάνουμε καλύτερη δημογραφική και συμπεριφορική τμηματοποίηση  των καταναλωτών (π.χ. όταν γράφουμε για χριστουγεννιάτικα παιδικά βιβλία) και φυσικά σωστό προσανατολισμό σχετικά με την αναζήτηση on-line leaders, influencers.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η υπηρεσία Google Trends είναι σημαντική και αξίζει κάποιος να την εφαρμόσει προκειμένου να αντλήσει χρησίμες πληροφορίες που θα βοηθήσουν στο να βελτιστοποιήσει το περιεχόμενό του.

Να επιλέξει τις σωστές λέξεις κλειδιά, το σωστό θέμα και να είναι στις υψηλότερες θέσεις των αποτελεσμάτων των αναζητήσεων στο Google προκειμένου να είναι ανταγωνιστικός.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι δωρεάν και παράγει συγκρίσιμα αποτελέσματα ενώ ο όγκος των πληροφοριών του είναι τεράστιος.

Παρόλα αυτά όμως, σίγουρα δεν αποτελεί το μόνο εργαλείο για όποιον επιθυμεί να επιτύχει το βέλτιστο δυνατό πλεονέκτημα αναφορικά με το περιεχομένου του.

Το μειονέκτημα του παρουσιάζεται στο γεγονός, ότι ορισμένα στοιχεία, και για ορισμένες χώρες, δεν εμφανίζονται αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει γιατί παγκοσμίως υπάρχει τεράστια διαφορά στη χρήση του διαδικτύου ακόμα και στη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό. Άρα οι αναζητήσεις είναι σχετικές όπως και οι αριθμοί.

Επομένως, θα πρέπει να γίνει εντατική και επισταμένη μελέτη για να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα και να κινηθούμε αναλόγως.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η επισκεψιμότητα του ιστότοπού μας αφού χαμηλά στους δείκτες αυτούς δεν αναγνωρίζονται από το Google και δεν τους συμπεριλαμβάνει καθόλου στα αποτελέσματά του.

Οι όροι αναζήτησης δεν μπορούν να είναι πολύ συγκεκριμένοι αλλά και η έλλειψη πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης, για τις λέξεις – κλειδιά που αναζητούμε ή το ανάλογο θέμα.

Συνολικά, αυτά τα μειονεκτήματα μπορούν να οδηγήσουν σε λαθεμένη ερμηνεία της τάσης που βλέπουμε χάνοντας έτσι τη δυνατότητα να είμαστε ανταγωνιστικοί.

Για όλους τους παραπάνω λόγους λοιπόν, το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι επικουρικό προκειμένου να βελτιστοποιούμε το περιεχόμενό μας. Χρειάζεται μελέτη και διασταύρωση των αποτελεσμάτων πολλαπλών αναζητήσεων και την αναγνώριση της δυναμικής της αγοράς και την πραγματική πρόθεση αναζητήσεων του κοινού μας.

  1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Jun, S. P., Yoo, H. S., & Choi, S. (2018). Ten years of research change using Google Trends: From the perspective of big data utilizations and applications. Technological forecasting and social change130, 69-87.

Killoran, J. B. (2013). How to use search engine optimization techniques to increase website visibility. IEEE Transactions on professional communication56(1), 50-66.

Ahrefs.com.: How To Use Google Trends: 7 Effective Ways, Ανακτήθηκε, 10-04-2021, από https://ahrefs.com/blog/how-to-use-google-trends-for-keyword-research/

Backlinko.com,: Google Trends,  Ανακτήθηκε, 10-04-2021,  από https://backlinko.com/hub/content/google-trends

Searchenginehournal.gr,: How to Use Google Trends for SEO, Ανακτήθηκε, 10-04-2021, από https://www.searchenginejournal.com/google-trends-seo/226809/#close

 

Rate this post
Close Popup