Φαρμακείο Ζήκας. Φυσικό – Ηλεκτρονικό Φαρμακείο. Ένα και το αυτό.


Η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά επιχειρηματικότητα η οποία εκπονείται διαδικτυακά.

Αυτή την απλή αλήθεια έρχεται να αναδείξει το βίντεο μας για ένα ακόμη ηλεκτρονικό φαρμακείο που από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του δείχνει ότι ήρθε για να μείνει στον χώρο.

Έτσι και το ηλεκτρονικό κατάστημα , όταν αυτό συνοδεύεται και από ένα φυσικό κατάστημα δεν είναι τίποτα άλλο από την προέκταση του. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται και όχι ως μια καινοτομία.

Είναι η δημιουργία ενός e-shop αρκετή για να καταστήσει την εταιρεία σας καινοτόμο;

Αυτό μπορεί να ίσχυσε τη δεκαετία του 90 και στις αρχές του 2000 αλλά η τεχνολογική εξέλιξη σήμερα είναι τέτοια που δε δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό «καινοτομία» για απλές χρήσεις του ίντερνετ. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα σήμερα είναι εκ των ων ουκ άνευ για τις περισσότερες από τις νέες επιχειρήσεις.

Η νέα δηλαδή ηλεκτρονική επιχείρηση δεν θα πρέπει να κάνει
απλά «ό, τι κάνουν και οι άλλες» αλλά θα πρέπει να συλλάβει και να προωθήσει τους «νέους συνδυασμούς» (καινοτομίες).

Μόνο τότε η νέα επιχείρηση αναλαμβάνει το ρίσκο της καινοτομίας προσβλέποντας σε σημαντικά οφέλη από την αγορά.

Έτσι, η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα έχει σήμερα υποκαταστήσει το ηλεκτρονικό εμπόριο, ως έννοια,
υποδηλώνοντας ότι οι νέες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα καινοτόμες και όσο το δυνατόν πρωτοπόρες.

Δεν αφορά δηλαδή μόνο σε μια διαδικασία προώθησης και πώλησης προϊόντων αλλά και σε μια διαδικασία εκμετάλλευσης των νέων τεχνολογιών που ανακύπτουν. Και όχι μόνο τις τεχνολογίες αλλά και κάθε νέα γνώση. Οι καινοτομίες δεν αφορούν μόνο νέα προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και διαδικασίες παραγωγής, μάρκετινγκ και οργανωσιακής δομής .

Μια θεώρηση πλήρως εναρμονισμένη με την οικονομία της γνώσης η οποία απαντάται σήμερα στις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες

Σε αυτόν τον τομέα νομίζουμε ότι έχουμε να προσφέρουμε στην επιχείρηση σας. Καλέστε μας στα 210 74 82 987 – 210 74 82 904 για να συζητήσουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

Κατασκευή ηλεκτρονικού φαρμακείου

http://dreamweaver.gr/kataskeyh-hlektronikou-farmakeioy.php

Προώθηση ιστοσελίδων

http://dreamweaver.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD.php

Κατασκευή e-shop

http://dreamweaver.gr/e-shop.php

Rate this post
Close Popup