Σεμινάρια elearning ηλεκτρονικό εμπόριο

Σεμινάριο e-commerce

Σεμινάριο elearning: ανάπτυξη e-shop με OpenCart

Σεμινάριο e-commerse με το ακαδημαικό κύρος του Πανεπιστημίου Πειραιώς