Πρόστιμα GDPR

Πρόστιμα gdpr

gdpr πρόστιμα και πως αρχίζει η επιβολή τους μέσω email

πρόστιμα gdpr | gdpr πρόστιμα : Θέμα χρόνου να αρχίσουν οι πρώτες κλητεύσεις με email από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως συμβαίνει με την αντίστοιχη αρχή στην Κύπρο.

Έχοντας γνώση του ιδιαίτερα περίπλοκου ερωτηματολογίου που αποστέλλεται σε μορφή xls περιλαμβάνοντας 346 κελιά ερωτήσεων και επιλογών , χωρισμένο σε 17 θεματικές κατηγορίες που αφορούν τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων gdpr όπως

  • Μέτρα Φυσικής Ασφάλειας
  • Μέτρα Τεχνικής Ασφάλειας
  • Οργανωτικά Μέτρα Ασφάλειας
  • Ειδικές επεξεργασίες
  • Συμβάσεις Ανάθεσης Επεξεργασίας
  • Πολιτική απευθείας εμπορικής προώθησης
  • Παραβίαση προσωπικών δεδομένων
  • Άσκηση και Ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων
  • και άλλες 9 θεματικές κατηγορίες που δεν θα αναφέρουμε για λόγους αποφυγής αντιγραφής μας

Τα ερωτήματα αυτά καλείται να απαντήσει ο ορισμένος  υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων ( Data Protection Officer ) και δυστυχώς είναι σίγουρο ότι όσες επιχειρήσεις δεν φρόντισαν να συμμορφωθούν με τον νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR ή τα μέτρα που πήραν ήταν ελλιπή θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα υπέρογκα διοικητικά πρόστιμα gdpr που προβλέπει η νομοθεσία

Η διαδικασία κλήτευσης για έλεγχο μιας επιχείρησης και το κατά πόσο αυτή έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων – gdpr είναι σχεδιασμένη ως εξής.

Αποστολή email από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προς την επιχείρηση στην οποία γίνονται οι εξής ιδιαίτερης σημασίας αναφορές.

Η αρχή στα πλαίσια των καθηκόντων της Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 57 (1) (α) “να παρακολουθεί και να επιβάλλει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού” ( gdpr ) και ασκώντας τις εξουσίες έρευνας που αυτή διαθέτει τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 58 (1) (β) “να διεξάγει έρευνες με τη μορφή ελέγχων για την προστασία των δεδομένων” αποφάσισε να πραγματοποιήσει έλεγχο στην επιχείρησή σας μέσω ερωτηματολογίου.

Στο e-mail τονίζεται ότι αποτελεί υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου λαμβάνοντας υπόψιν ότι σύμφωνα με το άρθρο 31 του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – GDPR ) “ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία και , κατά περίπτωση, οι εκπρόσωποι τους συνεργάζονται , κατόπιν αιτήματος , με την εποπτική αρχή για την άσκηση των καθηκόντων της”

Σημειώνεται ,με ιδιαίτερη έμφαση μάλιστα, ότι αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ΓΚΠΔ τότε θα είναι υπόλογος για ενδεχόμενη παράβαση των προβλεπόμενων από τον ΓΚΠΔ υποχρεώσεων του γεγονός το οποίο επισύρει ,μεταξύ άλλων, διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 (4)(α) ενώ ταυτόχρονα η παράλειψη συνεργασίας με την εποπτική αρχή συνιστά , δυνάμει του άρθρου 33 (1)(β) περί της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντιν της επεξεργασίας των δεδομένων και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων Ν.125 (Ι) 2018 διάπραξη ποινικού αδικήματος.

Βάσει των ανωτέρω καλείται η προς έλεγχο επιχείρηση να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο που συνοδεύει το email σε χρονική περίοδο εντός ενός μηνός από την παραλαβή του ενώ να προχωρήσει και σε επιβεβαίωση λήψης του e-mail ενός χρονικής περιόδου μιας εβδομάδας από την λήψη του.

Όταν γράφαμε πριν από λίγο καιρό στο blog μας εδώ για τα gdpr πρόστιμα για το 2020  και πολύ καιρό πιο πριν ο υπεύθυνος της ομάδας μας Θανάσης Δαβαλάς σε ερώτημα που του είχε απευθύνει το zougla.gr είχαμε προειδοποιήσει ότι είναι θέμα χρόνου τα πρόστιμα gdpr να αρχίσουν να πέφτουν βροχή.

Βλέπετε το gdpr στην Ελλάδα αντιμετωπίστηκε όπως και πολλά άλλα σημαντικά ζητήματα με την γνωστή ωχαδελφιστική αντιμετώπιση όχι μόνο από την πλευρά των πολιτών – καταναλωτών αλλά και των επιχειρηματιών που γνώριζαν από την πρώτη στιγμή το ύψος των διοικητικών προστίμων που συνόδευε την νομοθεσία που εισήχθη στην ζωή μας από το Μάιο του 2018.

Το βίντεο μας από την περίοδο εκείνη άγγιξε σχεδόν 12.000 θεάσεις στο youtube, πολύ περισσότερες από άλλα βίντεο μας αδιάψευστος μάρτυρας της ιδιαίτερης προσοχής που είχε τραβήξει το ζήτημα στην ελληνική κοινωνία και στον επιχειρηματικό της κόσμος.

[yotuwp type=”videos” id=”HbqnrtcIeAo” ]

Φυσικά βρέθηκαν εταιρείες που στο ερώτημα τι είναι το gdpr και τι πρέπει να κάνω το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν το κόστος των gdpr υπηρεσιών.  Φαίνεται και πιστέψτε μας το λέμε χωρίς καμία χαιρεκακία ότι η εξοικονόμηση πόρων  θα τους οδηγήσει φοβόμαστε στην επιβολή εξοντωτικών για την επιχείρηση τους προστίμων.

Αυτή την περίοδο σαν dreamweaver.gr καλούμαστε να βοηθήσουμε δυο επιχειρήσεις που ζήτησαν την βοήθεια μας , μια στην Κύπρο και μια στην Ελλάδα που βρίσκονται υπό έλεγχο. Θα κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν παρόλο τον φόρτο εργασίας μας με άλλες επιχειρήσεις που συμμορφώνουμε με τον gdpr παράλληλα τώρα και ευτυχώς όχι σε κατάσταση ελέγχου.

Πολλά σημεία όμως του ερωτηματολογίου αφορούν ενέργειες που η επιχείρηση έπρεπε να είχε ήδη κάνει. Θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας όπως κάνουμε πάντα για όλους τους πελάτες μας εξάλλου και ευχόμαστε εσείς που διαβάζετε αυτές τις γραμμές να φροντίσετε ΤΩΡΑ να εξασφαλίσετε την επιχείρηση σας επιλέγοντας τον σωστό σύμβουλο gdpr είτε επιλέξετε εμάς είτε κάποιον αξιόλογο συνάδελφο μας.

Από την πλευρά μας θα χαρούμε ιδιαίτερα αν μας καλέσετε στο 210 74 84 84 5 και στο s at dreamweaver dot gr για να σας βοηθήσουμε να συμμορφωθείτε με τον νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων gdpr και να αποφύγετε τα ιδιαίτερα εξοντωτικά πρόστιμα που αυτός συνεπάγεται.

 

Rate this post
Close Popup