Προώθηση ιστοσελίδων wordpress

Προώθηση ιστοσελίδων wordpress

Σε αυτό το video βλέπουμε με ποιό τρόπο μπορούμε να κάνουμε προώθηση ιστοσελίδων.
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα δείχνουμε πως γίνεται η προώθηση ιστοσελίδων wordpress.

Για το wordpress είναι διαθέσιμο το εργαλείο “wordpress seo by yoast” το οποίο διευκολύνει αφάνταστα την προώθηση μιας ιστοσελίδας.

Αυτό που εξηγούμε στο video είναι οτι κάνουμε προώθηση για κάθε άρθρο ξεχωριστά, βελτιστοποιώντας κάθε άρθρο για διαφορετική λέξη.

Το εργαλείο “wordpress seo by yoast” μας επτρέπει να έχουμε εποπτική εικόνα της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε. Παρέχει γραφικό τρόπο εποπτείας ώστε να ξέρουμε με ια γρήγορη ματιά πόσο κοντά είμαστε στην ικανοποίηση όλων των κανόνων βελτιστοποίησης του συγκεκριμένου άρθρου.

Για παράδειγμα, ένας από τους κανόνες είναι να μην κάνουμε βελτιστοποίηση πολλών άρθρων για το ίδιο “focus keyword”.

Οι τεχνικές προώθησης ιστοσελίδων που παρουσιάζονται σε αυτό το video ανήκουν στις “on-site” seo τεχνικές.
Δηλαδή γίνονται μέσα από την ίδια τη σελίδα που προωθούμε, και όχι μέσα από άλλες σελίδες.

Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία τεχνικών προώθησης ιστοσελίδας που ονομάζονται “off-site” seo τεχνικές.
Με αυτές θα ασχοληθούμε σε άλλο video.

Περισσότερες πληροφορίες για την προώθηση ιστοσελίδων εδώ: http://dreamweaver.gr/προώθηση-ιστοσελίδων.php

Rate this post
Close Popup