βάσεις δεδομένων | sql τι είναι

βάσεις δεδομένων | sql τι είναι

Τι είναι οι βάσεις δεδομένων; SQL τι είναι;

 

βάσεις δεδομένων | sql τι είναι : Πριν μάθουμε για τις βάσεις δεδομένων, πρέπει να κατανοήσουμε –

Τι είναι τα Δεδομένα;

Με απλά λόγια, τα δεδομένα μπορεί να είναι γεγονότα που σχετίζονται με οποιοδήποτε εξεταζόμενο αντικείμενο. Για παράδειγμα, το όνομά σας, η ηλικία, το ύψος, το βάρος κ.λπ. είναι κάποια δεδομένα που σχετίζονται με εσάς. Μια εικόνα, ένα αρχείο, ένα pdf κ.λπ. μπορούν επίσης να θεωρηθούν δεδομένα.

Τι είναι η Βάση Δεδομένων;

Μια βάση δεδομένων είναι μια συστηματική συλλογή δεδομένων. Υποστηρίζουν την ηλεκτρονική αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων διευκολύνουν τη διαχείριση των δεδομένων.

Ας εξετάσουμε ένα παράδειγμα βάσης δεδομένων: Ένας ηλεκτρονικός τηλεφωνικός κατάλογος χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων για την αποθήκευση δεδομένων ατόμων, τηλεφωνικών αριθμών και άλλων στοιχείων επικοινωνίας.

Ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας που έχετε χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων για τη διαχείριση της χρέωσης, των θεμάτων που σχετίζονται με τους πελάτες, τη διαχείριση δεδομένων βλαβών κ.λπ.

Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων. Είναι αναπόσπαστο στοιχείο στην δημιουργία ενός eshop . Μέσω της αποθήκευσης των δεδομένων σε μια βάση δεδομένων όπως τίτλοι προϊόντος, χαρακτηριστικά προϊόντος κ.α. είναι εφικτή η ανάκτηση και διαχείριση τους μέσα από τον διαχειριστικό πρόγραμμα μιας εφαρμογής όπως το OpenCart κ.α.

Ας εξετάσουμε επίσης το Facebook. Πρέπει να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται και να παρουσιάζει δεδομένα σχετικά με τα μέλη, τους φίλους τους, τις δραστηριότητες των μελών, τα μηνύματα, τις διαφημίσεις και πολλά άλλα. Μπορούμε να δώσουμε αμέτρητο αριθμό παραδειγμάτων για τη χρήση των βάσεων δεδομένων.

Είναι λοιπόν η τεράστια βάση δεδομένων που διατηρεί το facebook που το κάνει θελκτικές τις υπηρεσίες διαφήμισης στο facebook.

Τύποι βάσεων δεδομένων

 Ακολουθούν ορισμένοι δημοφιλείς τύποι βάσεων δεδομένων.

Κατανεμημένες βάσεις δεδομένων:

 Μια κατανεμημένη βάση δεδομένων είναι ένας τύπος βάσης δεδομένων που έχει συνεισφορές από την κοινή βάση δεδομένων και πληροφορίες που συλλέγονται από τοπικούς υπολογιστές. Σε αυτόν τον τύπο συστήματος βάσεων δεδομένων, τα δεδομένα δεν βρίσκονται σε ένα μέρος και είναι κατανεμημένα σε διάφορους οργανισμούς.

Σχεσιακές βάσεις δεδομένων:

Αυτός ο τύπος βάσης δεδομένων ορίζει τις σχέσεις των βάσεων δεδομένων με τη μορφή πινάκων. Ονομάζεται επίσης Σχεσιακό DBMS, το οποίο είναι ο πιο δημοφιλής τύπος DBMS στην αγορά. Παράδειγμα βάσης δεδομένων του συστήματος RDBMS είναι η MySQL, η Oracle και η βάση δεδομένων Microsoft SQL Server.

Αντικειμενοστραφείς βάσεις δεδομένων:

 Αυτός ο τύπος βάσης δεδομένων υπολογιστών υποστηρίζει την αποθήκευση όλων των τύπων δεδομένων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται με τη μορφή αντικειμένων. Τα αντικείμενα που θα κρατηθούν στη βάση δεδομένων διαθέτουν χαρακτηριστικά και μεθόδους που καθορίζουν τι πρέπει να γίνει με τα δεδομένα. Η PostgreSQL είναι ένα παράδειγμα αντικειμενοστραφούς σχεσιακής DBMS.

Κεντρική βάση δεδομένων:

Πρόκειται για μια κεντρική τοποθεσία, στην οποία χρήστες από διαφορετικά υπόβαθρα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα που φιλοξενεί. Αυτού του τύπου οι βάσεις δεδομένων υπολογιστών αποθηκεύουν διαδικασίες εφαρμογών που βοηθούν τους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ακόμη και από απομακρυσμένη τοποθεσία.

 Βάσεις δεδομένων ανοικτού κώδικα:

Αυτό το είδος βάσης δεδομένων αποθηκεύει πληροφορίες που σχετίζονται με λειτουργίες. Χρησιμοποιείται κυρίως στον τομέα του μάρκετινγκ, των σχέσεων των εργαζομένων, της εξυπηρέτησης πελατών, των βάσεων δεδομένων.

Βάσεις δεδομένων στο cloud:

 Μια βάση δεδομένων στο cloud είναι μια βάση δεδομένων που έχει βελτιστοποιηθεί ή κατασκευαστεί για ένα τέτοιο εικονικό περιβάλλον. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα μιας βάσης δεδομένων στο cloud, ένα εκ των οποίων μπορεί να είναι το κόστος σε σχέση με το χώρο αποθήκευσης. Προσφέρει επίσης επεκτασιμότητα κατά παραγγελία, μαζί με υψηλή διαθεσιμότητα.

Αποθήκες δεδομένων:

Μια αποθήκη δεδομένων είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που περιέχει ιστορικά και συγκριτικά δεδομένα από μία ή περισσότερες πηγές. Η έννοια της Αποθήκης Δεδομένων απλοποιεί τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων και αναλύσεων του οργανισμού, για τον οποίο αποθηκεύει τα δεδομένα.

Βάσεις δεδομένων NoSQL:

 Η βάση δεδομένων NoSQL χρησιμοποιείται για μεγάλα σύνολα κατανεμημένων δεδομένων. Υπάρχουν μερικά μεγάλα προβλήματα απόδοσης δεδομένων που αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά από σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Αυτός ο τύπος βάσης δεδομένων υπολογιστών είναι πολύ αποτελεσματικός στην ανάλυση μη δομημένων δεδομένων μεγάλου μεγέθους.

Βάσεις δεδομένων γραφημάτων:

Μια βάση δεδομένων προσανατολισμένη σε γραφήματα χρησιμοποιεί τη θεωρία γραφημάτων για την αποθήκευση, τη χαρτογράφηση και την αναζήτηση σχέσεων. Αυτού του είδους οι βάσεις δεδομένων υπολογιστών χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανάλυση διασυνδέσεων. Για παράδειγμα, ένας οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει μια βάση δεδομένων γραφήματος για να εξορύξει δεδομένα σχετικά με τους πελάτες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Βάσεις δεδομένων OLTP:

 Το OLTP είναι ένας άλλος τύπος βάσης δεδομένων που είναι σε θέση να εκτελεί γρήγορη επεξεργασία ερωτημάτων και να διατηρεί την ακεραιότητα των δεδομένων σε περιβάλλοντα πολλαπλής πρόσβασης.

Προσωπική βάση δεδομένων:

Μια προσωπική βάση δεδομένων χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε προσωπικούς υπολογιστές, οι οποίοι είναι μικρότεροι και εύκολα διαχειρίσιμοι. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον από το ίδιο τμήμα της εταιρείας και η πρόσβαση σε αυτά γίνεται από μια μικρή ομάδα ατόμων.

Πολυτροπική βάση δεδομένων:

 Η πολυτροπική βάση δεδομένων είναι ένας τύπος πλατφόρμας επεξεργασίας δεδομένων που υποστηρίζει πολλαπλά μοντέλα δεδομένων τα οποία καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να οργανώνονται και να διατάσσονται οι συγκεκριμένες γνώσεις και πληροφορίες σε μια βάση δεδομένων.

Βάση δεδομένων Εγγράφων/JSON:

 Σε μια βάση δεδομένων προσανατολισμένη στα έγγραφα, τα δεδομένα διατηρούνται σε συλλογές εγγράφων, συνήθως με τη χρήση των μορφών XML, JSON, BSON. Μια εγγραφή μπορεί να αποθηκεύσει όσα δεδομένα θέλετε, σε οποιονδήποτε τύπο (ή τύπους) δεδομένων προτιμάτε.

Ιεραρχική:

 Αυτός ο τύπος DBMS χρησιμοποιεί τη σχέση “γονέα-παιδιού” για την αποθήκευση δεδομένων. Η δομή του μοιάζει με δέντρο με κόμβους που αντιπροσωπεύουν εγγραφές και κλάδους που αντιπροσωπεύουν πεδία. Το μητρώο των Windows που χρησιμοποιείται στα Windows XP είναι ένα παράδειγμα ιεραρχικής βάσης δεδομένων.

DBMS Δικτύου:

 Αυτός ο τύπος DBMS υποστηρίζει σχέσεις πολλών προς πολλά. Συνήθως οδηγεί σε πολύπλοκες δομές βάσεων δεδομένων. Ο RDM Server είναι ένα παράδειγμα συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων που υλοποιεί το μοντέλο δικτύου.

Στοιχεία βάσης δεδομένων

Υπάρχουν πέντε βασικά στοιχεία μιας βάσης δεδομένων:

Υλικό:

 Το υλικό αποτελείται από φυσικές, ηλεκτρονικές συσκευές όπως υπολογιστές, συσκευές εισόδου/εξόδου, συσκευές αποθήκευσης κ.λπ. Αυτό προσφέρει τη διεπαφή μεταξύ των υπολογιστών και των συστημάτων.

Λογισμικό:

 Πρόκειται για ένα σύνολο προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση και τον έλεγχο της συνολικής βάσης δεδομένων. Περιλαμβάνει το ίδιο το λογισμικό της βάσης δεδομένων, το λειτουργικό σύστημα, το λογισμικό δικτύου που χρησιμοποιείται για την κοινή χρήση των δεδομένων μεταξύ των χρηστών και τα προγράμματα εφαρμογών για την πρόσβαση στα δεδομένα της βάσης δεδομένων.

Δεδομένα:

 Τα δεδομένα είναι ένα ακατέργαστη και ανοργάνωτη πληροφορία, που πρέπει να υποστεί επεξεργασία για να αποκτήσει νόημα. Τα δεδομένα μπορεί να είναι απλά και ταυτόχρονα ανοργάνωτα, εκτός αν είναι οργανωμένα. Γενικά, τα δεδομένα περιλαμβάνουν γεγονότα, παρατηρήσεις, αντιλήψεις, αριθμούς, χαρακτήρες, σύμβολα, εικόνες κ.λπ.

Διαδικασία:

 Οι διαδικασίες είναι ένα σύνολο οδηγιών και κανόνων που σας βοηθούν να χρησιμοποιήσετε τη DBMS. Είναι ο σχεδιασμός και η λειτουργία της βάσης δεδομένων με τη χρήση τεκμηριωμένων μεθόδων, οι οποίες σας επιτρέπουν να καθοδηγείτε τους χρήστες που τη λειτουργούν και τη διαχειρίζονται.

 Γλώσσα πρόσβασης στη βάση δεδομένων:

 Η γλώσσα πρόσβασης στη βάση δεδομένων χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στα δεδομένα από και προς τη βάση δεδομένων, την εισαγωγή νέων δεδομένων, την ενημέρωση ήδη υπαρχόντων δεδομένων ή την ανάκτηση των απαιτούμενων δεδομένων από το DBMS.

Ο χρήστης γράφει κάποιες συγκεκριμένες εντολές σε μια γλώσσα πρόσβασης στη βάση δεδομένων και τις υποβάλλει στη βάση δεδομένων.

Τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS);

Το Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Database Management System, DBMS) είναι μια συλλογή προγραμμάτων που επιτρέπουν στους χρήστες του να έχουν πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, να επεξεργάζονται δεδομένα, να υποβάλλουν εκθέσεις και να αναπαριστούν δεδομένα.

Βοηθά επίσης στον έλεγχο της πρόσβασης στη βάση δεδομένων. Τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων δεν είναι μια νέα έννοια και, ως τέτοια, είχαν εφαρμοστεί για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1960.

Το Integrated Data Store (IDS) του Charles Bachman λέγεται ότι είναι το πρώτο DBMS στην ιστορία. Με την πάροδο του χρόνου οι βάσεις δεδομένων, οι τεχνολογίες εξελίχθηκαν πολύ, ενώ η χρήση και οι αναμενόμενες λειτουργίες των βάσεων δεδομένων αυξήθηκαν πάρα πολύ.

Ιστορία του συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων

Εδώ είναι τα σημαντικά ορόσημα της ιστορίας:

 • 1960 – Ο Charles Bachman σχεδίασε το πρώτο σύστημα DBMS.
 • 1970 – Ο Codd εισήγαγε το σύστημα διαχείρισης πληροφοριών (IMS) της IBM.
 • 1976 – Ο Peter Chen επινόησε και όρισε το μοντέλο οντοτήτων-σχέσεων, γνωστό και ως μοντέλο ER.
 • 1980 – Το σχεσιακό μοντέλο γίνεται ένα ευρέως αποδεκτό στοιχείο βάσης δεδομένων.
 • 1985 – Ανάπτυξη αντικειμενοστραφών DBMS.
 • 1990 – Ενσωμάτωση του αντικειμενοστραφούς προσανατολισμού σε σχεσιακά DBMS.
 • 1991 – Η Microsoft κυκλοφορεί το MS access, ένα προσωπικό DBMS, το οποίο εκτοπίζει όλα τα άλλα προϊόντα προσωπικών DBMS.
 • 1995 – Οι πρώτες εφαρμογές βάσεων δεδομένων στο Διαδίκτυο.
 • 1997 – Εφαρμογή της XML στην επεξεργασία βάσεων δεδομένων. Πολλοί προμηθευτές αρχίζουν να ενσωματώνουν την XML σε προϊόντα DBMS.

Πλεονεκτήματα των DBMS

 

 • Τα DBMS προσφέρουν μια ποικιλία τεχνικών για την αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων.
 • Το DBMS χρησιμεύει ως αποτελεσματικός χειριστής για την εξισορρόπηση των αναγκών πολλαπλών εφαρμογών που χρησιμοποιούν τα ίδια δεδομένα.
 • Ενιαίες διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων.
 • Οι προγραμματιστές εφαρμογών δεν εκτίθενται ποτέ σε λεπτομέρειες αναπαράστασης και αποθήκευσης δεδομένων.
 • Ένα DBMS χρησιμοποιεί διάφορες ισχυρές λειτουργίες για την αποτελεσματική αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων.
 • Προσφέρει ακεραιότητα και ασφάλεια δεδομένων.
 • Το DBMS χρησιμοποιεί περιορισμούς ακεραιότητας για να επιτύχει υψηλό επίπεδο προστασίας από την απαγορευμένη πρόσβαση στα δεδομένα.
 • Ένα DBMS προγραμματίζει την ταυτόχρονη πρόσβαση στα δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε μόνο ένας χρήστης να μπορεί να έχει πρόσβαση στα ίδια δεδομένα κάθε φορά.
 • Μειωμένος χρόνος ανάπτυξης εφαρμογών.

Μειονεκτήματα των DBMS

 Το DBMS μπορεί να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, αλλά, έχει και ορισμένα ελαττώματα-

 • Το κόστος του υλικού και του λογισμικού ενός DBMS είναι αρκετά υψηλό, γεγονός που αυξάνει τον προϋπολογισμό του οργανισμού σας.
 • Τα περισσότερα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων είναι συχνά πολύπλοκα συστήματα, οπότε απαιτείται η εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση του ΣΔΒΔ.
 • Σε ορισμένους οργανισμούς, όλα τα δεδομένα ενσωματώνονται σε μια ενιαία βάση δεδομένων, η οποία μπορεί να καταστραφεί λόγω ηλεκτρικής βλάβης ή λόγω καταστροφής της βάσης δεδομένων στα μέσα αποθήκευσης.
 • Η ταυτόχρονη χρήση του ίδιου προγράμματος από πολλούς χρήστες οδηγεί μερικές φορές στην απώλεια ορισμένων δεδομένων.
 • Τα ΣΔΒΔ δεν μπορούν να εκτελέσουν περίπλοκους υπολογισμούς.

sql τι είναι – Περίληψη

 • Ορισμός της βάσης δεδομένων ή της έννοιας της βάσης δεδομένων: Βάση δεδομένων είναι μια συστηματική συλλογή δεδομένων. Υποστηρίζουν την ηλεκτρονική αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων διευκολύνουν τη διαχείριση των δεδομένων.
 • DBMS σημαίνει Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
 • Έχουμε τέσσερις κύριους τύπους DBMS, δηλαδή ιεραρχικά, δικτυακά, σχεσιακά, αντικειμενοστραφή.
 • Το πιο διαδεδομένο DBMS είναι το σχεσιακό μοντέλο που αποθηκεύει δεδομένα σε μορφή πίνακα. Χρησιμοποιεί την SQL ως τυπική γλώσσα ερωτημάτων.

SQL τι είναι; Μάθετε τα βασικά της SQL, την πλήρη μορφή της SQL και πώς να τη χρησιμοποιείτε

SQL τι είναι;

 Η SQL είναι η τυπική γλώσσα για την επεξεργασία σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Η SQL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή, αναζήτηση, ενημέρωση και διαγραφή εγγραφών σε βάσεις δεδομένων. Η SQL μπορεί να κάνει πολλές άλλες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποίησης και της συντήρησης των βάσεων δεδομένων.

Πλήρης μορφή SQL

Η SQL σημαίνει Structured Query language, προφέρεται ως “Ες-Κιου-Ελ” ή. Οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων όπως η MySQL Database, η Oracle, ο MS SQL Server, η Sybase κ.λπ. χρησιμοποιούν την ANSI SQL.

Τι είναι η SQL Πώς να χρησιμοποιήσετε την SQL ;

Παράδειγμα κώδικα SQL:

 

SELECT * FROM members WHERE age> 30

Τα συντακτικά της SQL που χρησιμοποιούνται στις διάφορες βάσεις δεδομένων είναι σχεδόν παρόμοια, αν και μερικά RDBMS χρησιμοποιούν μερικές διαφορετικές εντολές και ακόμη και ιδιόκτητα συντακτικά της SQL.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η SQL;

 Ακολουθούν σημαντικοί λόγοι για τη χρήση της SQL

 • Βοηθά τους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος RDBMS.
 • Σας βοηθά να περιγράψετε τα δεδομένα.
 • Σας επιτρέπει να ορίζετε τα δεδομένα σε μια βάση δεδομένων και να χειρίζεστε τα συγκεκριμένα δεδομένα.
 • Με τη βοήθεια της SQL, μπορείτε να δημιουργήσετε και να καταργήσετε βάσεις δεδομένων και πίνακες.
 • Η SQL σας προσφέρει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση σε μια βάση δεδομένων, να δημιουργήσετε μια προβολή και μια αποθηκευμένη διαδικασία.
 • Μπορείτε να ορίσετε δικαιώματα σε πίνακες, διαδικασίες και προβολές.

 Σύντομη ιστορία της SQL

 Ακολουθούν σημαντικά ορόσημα από την ιστορία της SQL:

 • 1970 – Ο Dr. Edgar F. “Ted” Codd περιέγραψε ένα σχεσιακό μοντέλο για βάσεις δεδομένων.
 • 1974 – Εμφανίστηκε η Δομημένη Γλώσσα Ερωτήσεων.
 • 1978 – Η IBM κυκλοφόρησε ένα προϊόν με την ονομασία System/R.
 • 1986 – Η IBM αναπτύσσει το πρωτότυπο μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων, το οποίο τυποποιείται από την ANSI.
 • 1989 – Πρώτη έκδοση της SQL
 • 1999 – Η SQL 3 λανσάρεται με χαρακτηριστικά όπως triggers, αντικειμενοστρέφεια κ.λπ.
 • SQL 2003 – συναρτήσεις παραθύρου, λειτουργίες που σχετίζονται με την XML κ.λπ.
 • SQL 2006 – Υποστήριξη για τη γλώσσα ερωτήσεων XML
 • SQL 2011 -βελτιωμένη υποστήριξη για προσωρινές βάσεις δεδομένων

Τύποι δηλώσεων SQL

 Ακολουθούν πέντε τύποι ευρέως χρησιμοποιούμενων ερωτημάτων SQL.

 • Γλώσσα ορισμού δεδομένων (DDL)
 • Γλώσσα χειρισμού δεδομένων (DML)
 • Γλώσσα ελέγχου δεδομένων (DCL)
 • Γλώσσα ελέγχου συναλλαγών (TCL)
 • Γλώσσα ερωτημάτων δεδομένων (DQL)

Κατάλογος Εντολών SQL

Ακολουθεί μια λίστα με ορισμένες από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εντολές SQL:

CREATE – καθορίζει το σχήμα της δομής της βάσης δεδομένων

INSERT – εισάγει δεδομένα στη γραμμή ενός πίνακα

UPDATE – ενημερώνει δεδομένα σε μια βάση δεδομένων

DELETE – αφαιρεί μία ή περισσότερες γραμμές από έναν πίνακα

SELECT – επιλέγει το χαρακτηριστικό με βάση τη συνθήκη που περιγράφεται από τη ρήτρα WHERE

DROP – καταργεί πίνακες και βάσεις δεδομένων

Διαδικασία SQL

Όταν θέλετε να εκτελέσετε μια εντολή SQL για οποιοδήποτε σύστημα DBMS, πρέπει να βρείτε την καλύτερη μέθοδο για να εκτελέσετε το αίτημά σας, και η μηχανή SQL καθορίζει τον τρόπο ερμηνείας της συγκεκριμένης εργασίας.

Σημαντικά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή τη διαδικασία SQL είναι:

 • Μηχανή ερωτημάτων SQL
 • Μηχανές βελτιστοποίησης
 • Αποστολέας ερωτημάτων
 • Κλασική μηχανή ερωτημάτων

Η SQL είναι μια γλώσσα για τη λειτουργία των βάσεων δεδομένων. Περιλαμβάνει τη δημιουργία βάσεων δεδομένων, τη διαγραφή, την ανάκτηση γραμμών, την τροποποίηση γραμμών κ.λπ. Η SQL είναι μια τυποποιημένη γλώσσα ANSI (American National Standards Institute). Τα πρότυπα SQL χωρίζονται σε διάφορα μέρη.

Ακολουθούν ορισμένα σημαντικά μέρη των προτύπων SQL:

 

 • Μέρος 1 – SQL/ Framework        Προσφέρει λογικές έννοιες.
 • Μέρος 2 – SQL/ Foundation             Περιλαμβάνει κεντρικά στοιχεία της SQL.
 • Μέρος 3 – SQL/CLI             Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει κεντρικά στοιχεία της SQL.
 • Μέρος 4 – Μόνιμες Αποθηκευμένες Ενότητες Αποθηκευμένες ρουτίνες, εξωτερικές ρουτίνες και επεκτάσεις διαδικαστικής γλώσσας στην SQL.
 • Μέρος 9 – Διαχείριση εξωτερικών δεδομένων Προσθέτει σύνταξη και ορισμούς στην SQL/Foundation, τα οποία επιτρέπουν την πρόσβαση της SQL σε πηγές δεδομένων (αρχεία) που δεν είναι SQL.
 • Μέρος 10 – Δέσμευση Γλώσσας Αντικειμένων Δέσμευση γλώσσας αντικειμένων: Αυτό το μέρος καθορίζει τη σύνταξη και τη σημασιολογία της ενσωμάτωσης της SQL στη Java™.
 • Μέρος 11 – SQL/Schema Πληροφορίες και Ορισμός Schemas
 • Μέρος 12 – SQL/Replication Αυτό το έργο ξεκίνησε το 2000. Αυτό το μέρος βοηθά στον καθορισμό του συντακτικού και της σημασιολογίας που επιτρέπει τον ορισμό συστημάτων και κανόνων αντιγραφής.
 • Μέρος 13 – Ρουτίνες και Τύπος της Java Ρουτίνες και τύποι της Java: Αυτό το μέρος των ρουτινών με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java.
 • Μέρος 14 – SQL/XML SQL και XML
 • Μέρος 15 – SQL/MDA Παρέχει υποστήριξη SQL για πολυδιάστατους πίνακες

Στοιχεία Γλώσσας SQL

 Ακολουθούν σημαντικά στοιχεία της γλώσσας SQL:

Λέξεις-κλειδιά: Κάθε δήλωση SQL περιέχει μία ή περισσότερες λέξεις-κλειδιά.

Αναγνωριστικά: Τα αναγνωριστικά είναι ονόματα αντικειμένων στη βάση δεδομένων, όπως αναγνωριστικά χρηστών, πίνακες και στήλες.

Συμβολοσειρές: Οι συμβολοσειρές μπορούν να είναι είτε κυριολεκτικές συμβολοσειρές είτε εκφράσεις με τύπους δεδομένων VARCHAR ή CHAR.

Εκφράσεις: Οι εκφράσεις σχηματίζονται από διάφορα στοιχεία, όπως σταθερές, τελεστές SQL, ονόματα στηλών και υποερωτήματα.

Συνθήκες αναζήτησης: Οι συνθήκες χρησιμοποιούνται για την επιλογή ενός υποσυνόλου γραμμών από έναν πίνακα ή χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο δηλώσεων όπως μια δήλωση IF για τον προσδιορισμό του ελέγχου της ροής.

Ειδικές Τιμές: Ειδικές τιμές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εκφράσεις και ως προεπιλογές στηλών κατά τη δημιουργία πινάκων.

Μεταβλητές: Το Sybase IQ υποστηρίζει τοπικές μεταβλητές, παγκόσμιες μεταβλητές και μεταβλητές σε επίπεδο σύνδεσης.

Σχόλια: Το σχόλιο είναι ένα άλλο στοιχείο της SQL που χρησιμοποιείται για την επισύναψη επεξηγηματικού κειμένου σε εντολές SQL ή μπλοκ εντολών. Ο διακομιστής βάσεων δεδομένων δεν εκτελεί κανένα σχόλιο.

Τιμή NULL: Χρησιμοποιήστε την επιλογή NULL, η οποία σας βοηθά να καθορίσετε μια τιμή που είναι άγνωστη, λείπει ή δεν ισχύει.

 Τι είναι μια βάση δεδομένων στην SQL;

 Μια βάση δεδομένων αποτελείται από μια συλλογή πινάκων που αποθηκεύει ένα λεπτομερές σύνολο δομημένων δεδομένων. Είναι ένας πίνακας που περιέχει μια συλλογή γραμμών, οι οποίες αναφέρονται ως εγγραφές ή πλειάδες, και στηλών που αναφέρονται επίσης ως χαρακτηριστικά.

Κάθε στήλη του πίνακα έχει σχεδιαστεί για να αποθηκεύει έναν συγκεκριμένο τύπο πληροφοριών, για παράδειγμα ονόματα, ημερομηνίες, ποσά σε ευρώ και αριθμούς.

Η έννοια της κατασκευής μιας ιστοσελίδας και η χρήση βάσεων δεδομένων είναι απόλυτα συνυφασμένες έννοιες.

Επίσης να μην ξεχνούμε και το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων και το νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων – GDPR. Τα δεδομένα αυτά διαφυλάσσονται σε μια βάση δεδομένων και η ασφάλεια τους ξεκινά από την στιγμή που θα εγγραφθούν σε αυτή.

 

Rate this post
Close Popup